EMDR

Mieke Havik en EMDR.
Mieke heeft bij de Bivt de opleiding EMDR gevolgt. Als EMDR master practitioner vult ze waar nodig de behandeling Haptotherapie aan.

Sinds kort heeft ze het vervolg traject voor EMDR-therapeut met goed gevolg afgelegd. Zij voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn opgesteld door de “Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland”. Mieke is aangesloten bij de Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland.

Wat is EMDR?
EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing hetgeen letterlijk vertaald betekent: Door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. Deze behandeling kan en mag Mieke sinds haar opleiding daartoe zelfstandig toepassen.

Voor wie bestemd?
Als aanvulling op de haptotherapie, merkt Mieke dat de EMDR uitermate geschikt is om een traumatische ervaring een betere plek te kunnen geven, door deze middels EMDR te behandelen. Bij een vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen kan deze therapie worden ingezet. De belangrijkste insteek van de therapie is te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Hoe werkt een EMDR behandeling?
Mieke zal vragen aan de nare belevenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart.

Door het met de ogen volgen van de hand van Mieke of bilaterale audiostimulatie (klikjes via de koptelefoon) wordt “het informatieverwerkingssysteem” in de hersenen gestimuleerd.

De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt. De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.

Kosten
De kosten van de EMDR-behandeling vind u op de pagina kosten en vergoedingen. Een EMDR behandeling duurt maximaal 1 1/2 uur.

De praktijk is open!